[Audio] Ban partisans MMM manifester devant Zouberr Joomaye so lakaz samedi soir

You can also highlight the text to listen to it.

Ban partisans MMM in manifesté devant résidence Zouberr Joomaye dans Floréal, samedi soir 24 septembre. Zouberr Joomaye dire ki li pas ti la ca l'heure la mais so madame ek zanfans ti lakaz. Ecoute so déclaration.
Zouberr Joomaye